WebChess – Gra przez przeglądarkę

WebChess

Aplikacja internetowa PHP, którą można zainstalować na własnym serwerze sieciowym. Pozwala grać w szachy z innymi użytkownikami w Internecie lub siedząc na tym samym komputerze. WebChess pozwala tylko na prawidłowe ruchy i może automatycznie wykryć status check i checkmate.

Funkcje WebChess

 • Obsługuje cofanie próśb o te niefortunne błędy
 • Zobacz powtórkę ukończonych gier
 • Wysyłaj i odbieraj wiadomości z innymi graczami
 • Zawiera trzy motywy, z których Twoi użytkownicy mogą wybierać lub tworzyć własne
 • Wszystko, czego potrzeba, aby skonfigurować w pełni działający serwer szachowy
 • Graj w dowolnej graficznej przeglądarce internetowej z obsługą JavaScript
 • Przestrzega standardów internetowych – nie trzeba pobierać ani wtyczek od klienta
 • Kompatybilny z większością konfiguracji firewall
 • Graj na nowoczesnych urządzeniach takich jak telefony z Androidem, iPhone’y i iPady

POBIERZ

SERWER 1

SERWER 2


Zobacz również:

WordPress – CMS


Oryginalny opis WebChess:

A PHP Web Application that you can install on your own web server. It allows you to play chess with other users across the internet or sitting at the same screen. It only permits valid moves and can automatically detect check and checkmate status.

Features

 • Supports undo requests for those unfortunate mistakes
 • View a replay of completed games
 • Send and receive messages with other players
 • Includes three themes your users can choose from or make your own
 • Everything you need to setup a casual chess server
 • Play in any graphical web browser with javascript support
 • Adheres to web standards – no client download or plugins needed to play
 • Compatible with most firewall setups
 • Play on modern devices like Android phones, iPhones and iPads
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner